Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (april, 2019.)

NAPOMENA: Ova knjiga je uključena u cenu pretplate na stručni časopis „Informator“ i dostavljena je svim pretplatnicima uz broj 10/2019.

SADRŽAJ:

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
(„Sl. glasnik RS“, br. 25/19)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 7.)

 • Zdravstvena zaštita (član 2.)
 • Pravo na zdravstvenu zaštitu (član 3.)
 • Učesnici u zdravstvenoj zaštiti (član 4.)
 • Zdravstvena delatnost (član 5.)
 • Sistem zdravstvene zaštite (član 6.)
 • Finansiranje zdravstvene zaštite (član 7.)

II. DRUŠTVENA BRIGA ZA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA (čl. 8. do čl. 17.)

 • Društvena briga za zdravlje na nivou Republike Srbije (čl. 9. do čl. 11.)
 • Društvena briga za zdravlje na nivou autonomne pokrajine (član 12.)
 • Društvena briga za zdravlje na nivou jedinice lokalne samouprave (član 13.)
 • Društvena briga za zdravlje na nivou poslodavca (član 14.)
 • Društvena briga za zdravlje na nivou pojedinca (član 15.)
 • Obaveštavanje javnosti (član 16.)
 • Ostvarivanje opšteg interesa u zdravstvenoj zaštiti (član 17.)

III. STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (čl. 18. i 19.)

IV. NAČELA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (čl. 20. do čl. 26.)

 • Načelo poštovanja ljudskih prava i vrednosti i prava deteta u zdravstvenoj zaštiti (član 20.)
 • Načelo pravičnosti zdravstvene zaštite (član 21.)
 • Načelo sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite (član 22.)  
 • Načelo pristupačnosti zdravstvene zaštite (član 23.)  
 • Načelo kontinuiranosti zdravstvene zaštite (član 24.)
 • Načelo stalnog unapređenja kvaliteta i bezbednosti u pružanju zdravstvene zaštite (član 25.)
 • Načelo efikasnosti zdravstvene zaštite (član 26.)  

V. PRUŽANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (čl. 27. do čl. 60.)

 • Oblik, vrste, uslovi za osnivanje i prestanak rada zdravstvenih ustanova (čl. 28. do čl. 35.)
 • Druga pravna lica (član 36.)
 • Vrste, uslovi za osnivanje i prestanak rada privatne prakse (čl. 37. do čl. 45.)
 • Registar zdravstvenih ustanova i Jedinstvena evidencija subjekata u zdravstvu (čl. 46. i 47.)
 • Zdravstvene tehnologije (čl. 48. do čl. 52.)
 • Obeležavanje i oglašavanje (član 53.)
 • Vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencija (član 54.)
 • Integrisani zdravstveni informacioni sistem (član 55.)
 • Raspored rada i radno vreme u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi (član 56.)
 • Zdravstvena zaštita za vreme štrajka (član 57.)
 • Prekovremeni rad u zdravstvenoj ustanovi (čl. 58. i 59.)
  • Dežurstvo, rad po pozivu i pripravnost (čl. 58. i 59.)
 • Dopunski rad (član 60.)

VI. DELATNOST I ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA (čl. 61. do čl. 73.)

 • Zajedničke odredbe (čl. 61. do čl. 63.)
 • Referentne zdravstvene ustanove (član 64.)
 • Zdravstvena delatnost na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (čl. 65. do čl. 70.)
 • Centar za kontrolu trovanja (član 71.)
 • Centar za retke bolesti (član 72.)
 • Centar za bolest od većeg javnozdravstvenog značaja (član 73.)

VII. ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (čl. 74. do čl. 90.)

 • Dom zdravlja (čl. 74. do čl. 77.)
 • Zdravstvena ustanova poliklinika (član 78.)
 • Apotekarska ustanova (član 79.)
 • Zavod (čl. 80. do čl. 90.)
  • Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata (član 81.)
  • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika (član 82.)
  • Zavod za urgentnu medicinu (član 83.)
  • Zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje (član 84.)
  • Zavod za palijativno zbrinjavanje (član 85.)
  • Zavod za dentalnu medicinu (član 86.)
  • Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu (član 87.)
  • Zavod za kožne i venerične bolesti (član 88.)
  • Zavod za laboratorijsku dijagnostiku (član 89.)
  • Zavod za radiološku dijagnostiku (član 90.)

VIII. ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST NA SEKUNDARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (čl. 91. do čl. 96.)

 • Bolnica (čl. 91. do čl. 95.)
  • Opšta bolnica (član 93.)
  • Specijalna bolnica (čl. 94. i 95.)
 • Zdravstveni centar (član 96.)

IX. ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST NA TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (čl. 97. do čl. 100.)

 • Klinika (član 97.)
 • Institut (član 98.)
 • Kliničko-bolnički centar (član 99.)
 • Univerzitetski klinički centar (član 100.)

X. ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (čl. 101. do čl. 112.)

 • Zavod za javno zdravlje (čl. 101. do čl. 105.)
 • Zavod za transfuziju krvi (član 106.)
 • Zavod za medicinu rada (član 107.)
 • Zavod za sudsku medicinu (član 108.)
 • Zavod za virusologiju, vakcine i serume (član 109.)
 • Zavod za antirabičnu zaštitu (član 110.)
 • Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju (član 111.)
 • Zavod za biocide i medicinsku ekologiju (član 112.)

XI. ORGANI ZDRAVSTVENE USTANOVE U JAVNOJ SVOJINI (čl. 113. do čl. 123.)

 • Direktor (čl. 114. do čl. 118.)
 • Upravni odbor (čl. 119. i 120.)
 • Nadzorni odbor (čl. 121. do čl. 123.)

XII. STATUT I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE USTANOVE (čl. 124. i 125.)

 • Statut zdravstvene ustanove (član 124.)
 • Unutrašnja organizacija zdravstvene ustanove (član 125.)

XIII. STRUČNI ORGANI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI (čl. 126. do čl. 134.)

 • Stručni savet (čl. 127. i 128.)
 • Stručni kolegijum (član 129.)
 • Etički odbor (čl. 130. do čl. 132.)
 • Komisija za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite (čl. 133. i 134.)

XIV. STRUČNA TELA NA NIVOU REPUBLIKE SRBIJE (čl. 135. do čl. 143.)

 • Zdravstveni savet Srbije (čl. 135. do čl. 140.)
 • Etički odbor Srbije (čl. 141. i 142.)
 • Republičke stručne komisije (član 143.)

XV. STICANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNE PRAKSE (čl. 144. do čl. 149.)

 • Izdavanje u zakup slobodnih kapaciteta u zdravstvenoj ustanovi (član 149.)

XVI. ZDRAVSTVENI RADNICI I ZDRAVSTVENI SARADNICI (čl. 150. do čl. 186.)

 • Zajedničke odredbe (čl. 150. do čl. 160.)
 • Kadrovski plan (čl. 161. do čl. 164.)
 • Pripravnički staž i stručni ispit zdravstvenih radnika (čl. 165. do čl. 169.)
  • Pripravnički staž (čl. 165. do čl. 167.)
  • Stručni ispit (čl. 168. i 169.)
 • Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (čl. 170. do čl. 178.)
  • Plan stručnog usavršavanja (član 172.)
  • Plan razvoja kadrova u zdravstvu (član 173.)
  • Specijalizacije i uže specijalizacije (čl. 174. do čl. 177.)
  • Kontinuirana edukacija i drugi oblici stručnog usavršavanja (član 178.)
 • Priznavanje strane školske isprave (nostrifikacija diplome) (član 179.)
 • Dobijanje naziva primarijus (član 180.)
 • Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence (čl. 181. do čl. 186.)
  • Izdavanje licence (član 182.)
  • Obnavljanje licence (čl. 183. i 184.)
  • Oduzimanje licence (čl. 185. i 186.)

XVII. KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, PROVERA KVALITETA STRUČNOG RADA I AKREDITACIJA (čl. 187. do čl. 202.)

 • Kvalitet zdravstvene zaštite (čl. 187. i 188.)
  • Provera kvaliteta stručnog rada (član 188.)
 • Unutrašnja provera kvaliteta stručnog rada (čl. 189. i 190.)
 • Spoljna provera kvaliteta stručnog rada (čl. 191. do čl. 195.)
 • Akreditacija (čl. 196. do čl. 202.)
  • Postupak akreditacije (čl. 199. do čl. 202.)

XVIII. UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI I OBDUKCIJA UMRLIH LICA (čl. 203. do čl. 209.)

XIX. PREUZIMANJE TELA UMRLIH LICA RADI IZVOĐENJA PRAKTIČNE NASTAVE (čl. 210. do čl. 216.)

XX. KOMPLEMENTARNA MEDICINA (čl. 217. i 218.)

XXI. APOTEKARSKA DELATNOST (čl. 219. do čl. 233.)

 • Osnivanje i organizacija apotekarske ustanove (čl. 223. do čl. 225.)
 • Osnivanje i organizacija apoteke privatne prakse (čl. 226. do čl. 228.)
 • Apoteka doma zdravlja i apoteka kao organizacioni deo druge zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite (član 229.)
 • Bolnička apoteka (čl. 230. i 231.)
 • Odgovorni magistar farmacije (čl. 232. i 233.)

XXII. SUKOB INTERESA (čl. 234. i 235.)

XXIII. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA (čl. 236. do čl. 240.)

XXIV. NADZOR NAD RADOM ZDRAVSTVENE USTANOVE, DRUGOG PRAVNOG LICA I PRIVATNE PRAKSE (čl. 241. do čl. 250.)

 • Zajedničke odredbe (čl. 241. do čl. 245.)
  • Zdravstveni i farmaceutski inspektor (čl. 242. do čl. 245.)
 • Zdravstvena inspekcija (čl. 246. i 247.)
 • Farmaceutska inspekcija (čl. 248. do čl. 250.)

XXV. KAZNENE ODREDBE (čl. 251. do čl. 260.)

 • Prekršaji (čl. 251. do čl. 260.)

XXVI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 261. do čl. 271.)