Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.06.2011. do 30.06.2011

Na osnovu objavljenog podatka (datum objave: 12.07.2011.) o indeksima potrošačkih cena u Republici Srbiji u junu 2011. (indeks 99,7) i fiksne stope od 0,5%
stopa zatezne kamate za JUN 2011. godine iznosi:
 0,5000%
Navedena stopa zatezne kamate se primenjuje za obračune koji se vrše od 12.07.2011.
* * *
(Stopa zatezne kamate je utvrđena na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/01 i „Sl. glasnik RS“, br. 31/11)

  • Dnevni konformni koeficijenti za JUN 2011. godine
    (stopa zatezne kamate: 0,5000% utvrđena 12.07.2011.)

Broj dana docnje

JUN 2011
(od 01.06.2011. do 30.06.2011)

1

0.000166

2

0.000333

3

0.000499

4

0.000665

5

0.000832

6

0.000998

7

0.001164

8

0.001331

9

0.001497

10

0.001664

11

0.001830

12

0.001997

13

0.002164

14

0.002330

15

0.002497

16

0.002664

17

0.002830

18

0.002997

19

0.003164

20

0.003331

21

0.003497

22

0.003664

23

0.003831

24

0.003998

25

0.004165

26

0.004332

27

0.004499

28

0.004666

29

0.004833

30

0.005000

Podatke o zateznoj kamati redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.