Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.07.2011. do 31.07.2011

Na osnovu objavljenog podatka (datum objave: 12.08.2011.) o indeksima potrošačkih cena u Republici Srbiji u julu 2011. (indeks 99,5) i fiksne stope od 0,5%
stopa zatezne kamate za JUL 2011. godine iznosi:
 0,5000%
Navedena stopa zatezne kamate se primenjuje za obračune koji se vrše od 12.08.2011.
* * *
(Stopa zatezne kamate je utvrđena na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/01 i „Sl. glasnik RS“, br. 31/11)

  • Dnevni konformni koeficijenti za JUL 2011. godine
    (stopa zatezne kamate: 0,5000% utvrđena 12.08.2011.)
Broj
dana docnje

JUL 2011
(od 01.07.2011. do 31.07.2011)

1

0.000161

2

0.000322

3

0.000483

4

0.000644

5

0.000805

6

0.000966

7

0.001127

8

0.001288

9

0.001449

10

0.001610

11

0.001771

12

0.001933

13

0.002094

14

0.002255

15

0.002416

16

0.002578

17

0.002739

18

0.002900

19

0.003062

20

0.003223

21

0.003384

22

0.003546

23

0.003707

24

0.003869

25

0.004030

26

0.004192

27

0.004353

28

0.004515

29

0.004677

30

0.004838

31

0.005000

Podatke o zateznoj kamati redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.