Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.09.2011. do 30.09.2011.

Na osnovu objavljenog podatka (datum objave: 12.10.2011.) o indeksima potrošačkih cena u Republici Srbiji u septembru 2011. (indeks 100,2) i fiksne stope od 0,5%

stopa zatezne kamate za SEPTEMBAR 2011. godine iznosi:

0,7010%
Navedena stopa zatezne kamate se primenjuje za obračune koji se vrše od 12.10.2011.

* * *

(Stopa zatezne kamate je utvrđena na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/01 i „Sl. glasnik RS“, br. 31/11)


  • Dnevni konformni koeficijenti za SEPTEMBAR 2011. godine
    (stopa zatezne kamate: 0,7010% utvrđena 12.10.2011. )
Broj
 dana docnje

SEPTEMBAR 2011.
1.09. – 30.09.2011.

1

0.000233

2

0.000466

3

0.000699

4

0.000932

5

0.001165

6

0.001398

7

0.001631

8

0.001865

9

0.002098

10

0.002331

11

0.002565

12

0.002798

13

0.003032

14

0.003265

15

0.003499

16

0.003733

17

0.003966

18

0.004200

19

0.004434

20

0.004668

21

0.004902

22

0.005136

23

0.005370

24

0.005604

25

0.005838

26

0.006073

27

0.006307

28

0.006541

29

0.006776

30

0.007010

31

 
Podatke o zateznoj kamati redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.