Zatezna kamata – pregled stopa u 2014. godini

Zatezna kamata – pregled stopa po periodima važenja u 2014. godini

Rb. Period važenja stope Zatezna kamata
(godišnja stopa)
Dodatne informacije o stopi
1 2 3 4
1. od 1.1.2014. do 8.05.2014. 17,50% Stopa je utvrđena na osnovu referentne stope NBS od 9,50%
uvećane za 8 procentnih poena.
2. od 9.05.2014. do 12.06.2014. 17,00% Stopa je utvrđena na osnovu referentne stope NBS od 9,00%
uvećane za 8 procentnih poena.
3. od 13.06.2014. do 13.11.2014. 16,50% Stopa je utvrđena na osnovu referentne stope NBS od 8,50%
uvećane za 8 procentnih poena.
4. od 14.11.2014. do 31.12.2014. 16.00% Stopa je utvrđena na osnovu referentne stope NBS od 8,00%
uvećane za 8 procentnih poena.

Na sednici Izvršnog odbora NBS održanoj 11.12.2014., Izvršni odbor NBS zadržao je referentnu kamatnu stopu na nivou od 8,00%.

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS zakazana je za 15. januar 2015. godine.