Zatezna kamata – pregled stopa u 2021. godini

Zatezna kamata – pregled stopa po periodima važenja u 2021. godini

Na sednici Izvršnog odbora NBS održanoj 9.11.2021., Izvršni odbor NBS odlučio je da zadrži referentnu kamatnu stopu na nivou od 1%.

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS zakazana je za 10.12.2021. godine.

Rb. Period važenja stope Zatezna kamata
(godišnja stopa)
Dodatne informacije o stopi
1 2 3 4
1. od 11.12.2020. 9,00% Stopa je utvrđena na osnovu referentne stope NBS od 1,00% uvećane za 8 procentnih poena