Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period VII-XII/2020

Na osnovu člana 52. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 9/20) ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je utvrdio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme, za period jul - decembar 2020. godine koji iznosi 0,23513987. Koeficijent je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 112/20 od 2.09.2020. godine.

Potom je isto ministarstvo izvršilo ispravku ovog koeficijenta i objavilo u "Sl. glasniku RS", br. 115/20 od 11.09.2020. godine, tako da ovaj koeficijent

za period jul - decembar 2020. godine iznosi 0,264373

Način obračuna koeficijenta je utvrđen u članu 52. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 9/20), koji je stupio na snagu 12.02.2020. godine. Danom stupanja na snagu tog zakona prestao je da važi član 140. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/16) kojim je do tada bio propisan zakup na neodređeno vreme stana u svojini građana, zadužbina i fondacija.