PDV broj 7/2020 od 2.07.2020.

U časopisu PDV br. 7/2020:

  • Izmena poreske osnovice (normativna uređenost, obaveze po tom osnovu i način sprovođenja)
  • Produženi su rokovi za ostvarivanje refakcije poreza na dodatu vrednost
  • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine u primeni su od 27. juna 2020. godine
  • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2020. godine

Datum izdanja: 2/07/2020

Obim: 117 strana, Format: A5

  Poruči

 

Zbog novonastale situacije prouzrokovane epidemijom virusa COVID-19, pretplatnici mogu da preuzmu ovaj broj u PDF formatu.

Preuzmite broj 7/2020 od 2.07.2020. (PDF format)

SADRŽAJ:

IZMENA PORESKE OSNOVICE
- normativna uređenost, obaveze po tom osnovu i način sprovođenja -

  • Ispravka poreske osnovice zbog smanjenja naknade
    • Prava i obaveze po osnovu naknadnog smanjenja poreske osnovice i način sprovođenja izmene poreske osnovice po tom osnovu
    • Ispravka poreske osnovice zbog povećanja naknade
      • Prava i obaveze po osnovu naknadnog povećanja poreske osnovice i način sprovođenja izmene poreske osnovice po tom osnovu
    • Izmena poreske osnovice pri uvozu dobara
      • Način sprovođenja ispravke poreske osnovice pri uvozu dobara

PRIMENA PROPISA O PDV-u

  • Produženi su rokovi za ostvarivanje refakcije poreza na dodatu vrednost
    • Refakcija plaćenog PDV-a stranom obvezniku (Obrazac REF 1)
    • Refakcija plaćenog PDV-a humanitarnim organizacijama (Obrazac REF 2)
    • Refakcija plaćenog PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama (Obrazac REF 3A)
    • Refakcija plaćenog PDV-a diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (Obrazac REF 5)
  • 2. Obaveza dostavljanja podataka za utvrđivanje statusa pretežnog izvoznika u 2020. godini
    • Korišćenje mogućnosti iz člana 3. Uredbe o pretežnim izvoznicima za sticanje svojstva pretežnog izvoznika
    • Šta se smatra izvozom dobara kao kriterijumom za utvrđivanje svojstva pretežnog izvoznika?
  • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe - rok za podnošenje zahteva (obrazac RFNB) je od 1. do 15. jula 2020. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

  •  Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu
    • Obaveza vođenja evidencije o kontrolnim akciznim markicama i dostavljanje podataka
    • Obaveza dostavljanja obrazaca AM-C, AM-A i AM-K - kvartalnih izveštaja o preuzetim, utrošenim i vraćenim akciznim markicama
    • Obaveza vraćanja oštećenih akciznih markica i obaveza obračuna akcize po osnovu oštećenih markica iznad propisanih količina
  • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30. juna 2020. - rok za podnošenje obračuna je 15.07.2020. godine
  • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine u primeni su od 27. juna 2020. godine
  • Novi iznos akcize na nesagorevajući duvan u primeni je od 27. juna 2020. godine
  • Od 1. jula 2020. godine u primeni su novi dinarski iznosa akciza usklađeni sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini
  • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2020. godine

PRIMENA PROPISA O DUVANU

  • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu
  • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za drugi kvartal 2020. godine)
  • Novi (usklađeni) iznosi naknada koje se plaćaju prema Zakonu o duvanu

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U JULU 2020. GODINE

  • Podsetnik

PRILOZI

  • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
  • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2020. godini
  • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
  • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
  • Prilog 7: Pregled uplatnih računa
  • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa