Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.07.2004. godine

Zamenik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike donela je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, pod brojem 401-00-383/2004-12/7 od 30.07.2004, koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 22, 15. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/02), člana 89. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", broj 20/92) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", broj 20/92), donosim:

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

1)

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1.

DEČIJI DODATAK za jul 2004.

din

din

-

(za prvo, drugo, treće i četvrto dete)

1.135,00

1.475,00

2.

RODITELJSKI DODATAK od 1. avgusta 2004. godine

   

-

za drugo dete

63.373,00

 

-

za treće dete

114.068,00

 

-

za četvrto dete

152.088,00

 

3.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za jul 2004.

1.477,00

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1. avgusta 2004.

   

a)

cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

3.476,08

4.171,30

b)

cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

-

član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,38

2,86

-

član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,56

6,67

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

1.110,00

 
2) Prava se isplaćuju u iznosima navedenim u tačkama 1. i 3. ovog rešenja, a roditeljski dodatak u iznosu koji važi na dan isplate.
3) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1. do 3. ovog rešenja, izvršiti na teret sredstava Budžeta Republike Srbije za 2004. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 33/2004) - razdeo 20 - Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 040 - Porodica i deca.
4) Ovo rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."