Zakon o porezima na imovinu

Naslov: Zakon o porezima na imovinu
Datum izdanja: 26.01.2009
Strana: 33 str.
Format: A5
Cena: 396,00 RSD
Pogledajte novo izdanje knjige
Srodne knjige iz oblasti: Poreski propisi i akcize
Tiraž je rasprodat 
Sadržaj knjige:
ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU
(prečišćen tekst) 
("Sl. glasnik RS", br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09)

 

 

 Deo prvi
 OSNOVNE ODREDBE (član 1.)

 

 Deo drugi
 POREZ NA IMOVINU (čl. 2. do čl. 13.)

 - Predmet oporezivanja (čl. 2. i čl. 3.)

 - Poreski obveznik (član 4.)

 - Poreska osnovica (čl. 5. do čl. 9.)

 - Nastanak poreske obaveze (član 10.)

 - Poreske stope (član 11.)

 - Poreska oslobođenja (član 12.)

 - Poreski krediti (član 13.)

 

 Deo treći
 POREZ NA NASLEĐE I POKLON (čl. 14. do čl. 22.)

 - Predmet oporezivanja (član 14.)

 - Poreski obveznik (član 15.)

 - Poreska osnovica (član 16.)

 - Nastanak poreske obaveze (član 17.)

 - Poreske stope (čl. 18. i čl. 19.)

 - Poreska oslobođenja (čl. 20. i čl. 21.)

 - Poreski kredit (član 22.)

 Deo četvrti
 POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA (čl. 23. do čl. 31b)

 - Predmet oporezivanja (čl. 23. do čl. 24a)

 - Poreski obveznik (čl. 25. i čl. 26.)

 - Poreska osnovica (čl. 27. i čl. 28.)

 - Nastanak poreske obaveze (član 29.)

 - Poreske stope (član 30.)

 - Poreska oslobođenja (čl. 31. do čl. 31b)

 

 Deo peti
 UTVRĐIVANJE I NAPLATA
 POREZA NA IMOVINU (čl. 32. do čl. 42.)

 - Utvrđivanje poreza (čl. 33. do čl. 41.)

 - Jemstvo (član 42.)

 

 Deo šesti
 KAZNENE ODREDBE (čl. 43. i čl. 44.)

 

 Deo sedmi
 PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 45. do čl. 50.)
Share/Save