Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti - april 2010. godineNa osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za april 2010. (indeks 101,1) i fiksne stope od 0,5%


stopa zatezne kamate za APRIL 2010. godine iznosi 1,6055%.


(ova stopa zetezne kamate se primenjuje i za naredni mesec sve do objavljivanja novog podatka o rastu cena na malo)


 (Korisni linkovi: Način utvrđivanja zatezne kamate i Kalkulator za obračun zatezne kamate


  • Dnevni konformni koeficijentiDani


DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI

ZA APRIL 2010.

(i maj/2010 do objavljivanja novog podatka)

ZA ZATEZNU KAMATU OD 1,6055%


za 30 dana


za 31 dan


1


0.00053106


0.00051392


2


0.00106240


0.00102811


3


0.00159402


0.00154256


4


0.00212592


0.00205727


5


0.00265811


0.00257225


6


0.00319058


0.00308749


7


0.00372333


0.00360300


8


0.00425636


0.00411878


9


0.00478968


0.00463482


10


0.00532328


0.00515112


11


0.00585716


0.00566769


12


0.00639133


0.00618452


13


0.00692578


0.00670162


14


0.00746052


0.00721899


15


0.00799554


0.00773662


16


0.00853084


0.00825452


17


0.00906643


0.00877268


18


0.00960230


0.00929111


19


0.01013845


0.00980981


20


0.01067490


0.01032877


21


0.01121162


0.01084800


22


0.01174863


0.01136750


23


0.01228593


0.01188726


24


0.01282351


0.01240729


25


0.01336138


0.01292759


26


0.01389953


0.01344816


27


0.01443797


0.01396899


28


0.01497669


0.01449009


29


0.01551570


0.01501146


30


0.01605500


0.01553310


31


 

0.01605500