Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti - mart 2010. godineNa osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za mart 2010. (indeks 101,6) i fiksne stope od 0,5%


stopa zatezne kamate za MART 2010. godine iznosi 2,108%.


(ova stopa zetezne kamate se primenjuje i za naredni mesec sve do objavljivanja novog podatka o rastu cena na malo)


 (Korisni linkovi: Način utvrđivanja zatezne kamate i Kalkulator za obračun zatezne kamate)


  • Dnevni konformni koeficijentiDani


DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI

ZA MART 2010.

(i april/2010 do objavljivanja novog podatka)

ZA ZATEZNU KAMATU OD 2,108%


za 31 dan


za 30 dana


1


0.00067316


0.00069560


2


0.00134677


0.00139169


3


0.00202084


0.00208827


4


0.00269535


0.00278532


5


0.00337033


0.00348287


6


0.00404575


0.00418089


7


0.00472164


0.00487941


8


0.00539797


0.00557841


9


0.00607476


0.00627789


10


0.00675201


0.00697786


11


0.00742972


0.00767832


12


0.00810788


0.00837927


13


0.00878649


0.00908070


14


0.00946557


0.00978262


15


0.01014510


0.01048503


16


0.01082508


0.01118793


17


0.01150553


0.01189132


18


0.01218643


0.01259519


19


0.01286779


0.01329956


20


0.01354961


0.01400442


21


0.01423189


0.01470976


22


0.01491463


0.01541560


23


0.01559783


0.01612193


24


0.01628149


0.01682875


25


0.01696561


0.01753606


26


0.01765019


0.01824386


27


0.01833523


0.01895216


28


0.01902073


0.01966094


29


0.01970669


0.02037023


30


0.02039311


0.02108000


31


0.02108000