Broj 17/11 časopisa Informator od 25.07.2011. godine

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA OTKUPLJENE DRUŠTVENE STANOVE POD 30. JUNOM 2011. GODINE

IZNOSI USKLAÐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. AVGUSTA 2011. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. AVGUSTA 2011. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAÐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA PO ODREDBAMA ZAKONA O RADU

 • Otkazni razlozi
 • Otkazni razlozi kod kojih je poslodavac dužan da upozori zaposlenog da postoje razlozi za otkaz ugovora o radu i zatraži mišljenje sindikata
 • Prestanak radnog odnosa zbog neostvarivanja rezultata rada ili zbog neposedovanja potrebnih znanja i sposobnosti zaposlenog
 • Prestanak radnog odnosa zbog povrede radnih obaveza
 • Prestanak radnog odnosa zbog nepoštovanja radne discipline, odnosno zbog ponašanja zaposlenog
 • Prestanak radnog odnosa zbog učinjenog krivičnog dela na radu ili u vezi sa radom
 • Prestanak radnog odnosa zbog nevraćanja na rad u zakonom propisanom roku
 • Prestanak radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanja
 • Prestanak radnog odnosa zbog odbijanja zaposlenog da zaključi aneks ugovora o radu
 • Prestanak radnog odnosa zaposlenih za čijim je radom prestala potreba
 • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu
 • Nezakonit otkaz (član 191. Zakona)
 • Fiskalni tretman naknade štete zbog nezakonitog otkaza

OTPREMNINE I NOVČANE NAKNADE ZA ZAPOSLENE ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA

 • Otpremnina zaposlenima za čijim je radom prestala potreba, po odredbama Zakona o radu
 • Novčane naknade i otpremnina po Odluci o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju („Socijalni program“)
PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ŠESTOM I SEDMOM VANREDNOM ZASEDANJU