Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2011. godini

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11 i 101/11), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.
Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.
Pregled NAJNIŽIH OSNOVICA za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2011. godini (po periodima) dajemo u nastavku:
 

Period primene

Iznosi NAJNIŽE mesečne
osnovice doprinosa

„Sl. glasnik RS“, br.

1

2

3

od 1.11.2010. do 31.01.2011.

16.752

79/2010

od 1.02.2011. do 30.04.2011.

17.571

4/2011

od 1.05.2011. do 31.07.2011.

17.079

29/2011

od 1.08.2011. do 31.10.2011.

18.446

55/2011

od 1.11.2011. do 31.01.2012.

18.817

80/2011

 
Podatke o najnižoj osnovici za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.