Broj 19/11 časopisa Informator od 26.08.2011. godine

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu
 • Druga primanja lica u radnom odnosu kod isplatioca i drugi prihodi licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

DONET JE PRAVILNIK O NAMIRENJU POTRAŽIVANJA PO OSNOVU ISPLAĆENE NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI

DONETA JE ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE U OKVIRU SUDSKIH ZABRANA

DONET JE PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NAFTOM I DERIVATIMA NAFTE

ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA
/primena od 17. novembra 2011. godine/

OSVRT NA NEKA REŠENJA U NOVOM ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Najznačajnije izmene koje novi Zakon uvodi
 • Obaveze usklađivanja i sankcije

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA
/primena od 5. decembra 2011. godine/

 • Opšti okvir zaštite korisnika finansijskih usluga
 • Informisanje u predugovornoj fazi
 • Sadržaj (obavezni elementi) ugovora o finansijskim uslugama
 • Obaveštavanje korisnika u toku trajanja ugovornog odnosa i posledice neizmirivanja obaveza u roku
 • Posebna prava korisnika finansijskih usluga
 • Povezani ugovori o kreditu
 • Način ostvarivanja zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga
 • Finansijske pogodbe koje nudi trgovac
 • Nadležnost za vršenje nadzora nad primenom Zakona i novčane kazne kojima će se kazniti banka, davalac lizinga, odnosno trgovac za povrede odredaba Zakona
 • Prelazne i završne odredbe

NAPLATE I ISPLATE U GOTOVOM NOVCU

RAZLOZI I POSLEDICE OBUSTAVE POSTUPKA JAVNE NABAVKE