Broj 3/11 časopisa Informator od 17.01.2011. godine

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u decembru 2010. godine
 • Objavljen je Spisak direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava
 • Objavljen je Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih sredstava budžeta Republike Srbije na račun izvršenja budžeta Republike Srbije
 • Od 1. januara 2011. godine počela je primena Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i Azerbejdžana
 • Članarine komorama od 1. januara 2011. godine
 • Članarine zadružnim savezima od 1. januara 2011. godine
 • Srednji kursevi stranih valuta za 2010. godinu

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

 • Obrasci i opšta pravila sastavljanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans stanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans uspeha
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o tokovima gotovine
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Sastavljanje obrasca Statistički aneks

OBRAČUN I ISKAZIVANJE ZARADE PO AKCIJI

 • Obveznici obračuna i iskazivanja zarade po akciji
 • Pojmovni okvir obračuna i iskazivanja zarade po akciji
 • Obračun i iskazivanje osnovne zarade po akciji
 • Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
 • Prezentacija i obelodanjivanje

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KAO SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

DOSTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE
(detaljnije)
 • Uvodne napomene
 • Način dostavljanja i rokovi
 • Dokumentacija koja se dostavlja uz redovne godišnje finansijske izveštaje
  • Obaveštenje o razvrstavanju
  • Dokaz o uplati naknade za registraciju finansijskog izveštaja
 • Obveznici dostavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja
 • Postupak u slučaju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u dostavljenim finansijskim izveštajima

SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BANAKA

 • Uvodne napomene
 • Procena bilansnih pozicija
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

 • Uvod – propisi
 • Način procene pozicija Bilansa stanja i Bilansa uspeha
 • Rashodi dugoročnih rezervisanja i utvrđivanje prenosne premije
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja

STEKLI SU SE USLOVI ZA DONOŠENJE PROGRAMA POSLOVANJA I ELEMENTI ZA UTVRĐIVANJE MASE SREDSTAVA ZA ZARADE U JAVNOM SEKTORU

 • Program poslovanja
 • Smernice politike cena i zarada
 • Godišnji Program poslovanja i primena odredaba Opšteg kolektivnog ugovora
 • Zapošljavanje
 • Obaveza jedinica lokalne vlasti da dostave Programe javnih preduzeća nadležnim ministarstvima
 • Obaveštenje o kretanju cena proizvoda i usluga i zarada
 • Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima i dalje je na snazi
  • Prilog: Zaključci Vlade Republike Srbije

USKLAĐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA POD 1. DECEMBROM 2010. GODINE

PRODUŽENI SU ROKOVI ZA OVERU ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA ZA ODREĐENE KATEGORIJE OSIGURANIKA
(detaljnije)
IZMENA ODLUKE O DODATNIM OBLICIMA ZAŠTITE TRUDNICA I PORODILJA I REŠENJE O JEDNOKRATNOM NOVČANOM DAVANJU ZA ZAPOSLENE I NEZAPOSLENE PORODILJE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA