Dnevni konformni koeficijenti – april 2001. godine

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u aprilu 2001. godine od 8,6% (indeks 108,6) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za APRIL 2001. godine iznosi 9,1430%
Dnevni konformni koeficijenti za april i maj (do objavljivanja novog podatka) 2001. godine su:
Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA APRIL
(i maj do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 9,1430%)
za 30 dana
za 31 dan
1
0.00292055
0.00282620
2
0.00584963
0.00566040
3
0.00878726
0.00850260
4
0.01173347
0.01135283
5
0.01468829
0.01421112
6
0.01765174
0.01707749
7
0.02062384
0.01995196
8
0.02360462
0.02283455
9
0.02659411
0.02572529
10
0.02959232
0.02862420
11
0.03259930
0.03153130
12
0.03561505
0.03444662
13
0.03863962
0.03737018
14
0.04167302
0.04030200
15
0.04471527
0.04324210
16
0.04776641
0.04619052
17
0.05082647
0.04914727
18
0.05389546
0.05211237
19
0.05697341
0.05508586
20
0.06006035
0.05806775
21
0.06315631
0.06105806
22
0.06626131
0.06405683
23
0.06937538
0.06706407
24
0.07249854
0.07007981
25
0.07563082
0.07310408
26
0.07877226
0.07613689
27
0.08192286
0.07917827
28
0.08508267
0.08222825
29
0.08825171
0.08528685
30
0.09143000
0.08835409
31
0.09143000