Dnevni konformni koeficijenti – april 2006. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG za april 2006. godine od 1,7% (indeks 101,7) i fiksne stope od 0,5%,

stopa zatezne kamate za APRIL 2006. godine iznosi 2,2085%.

Dnevni konformni koeficijenti za APRIL 2006. godine (i maj/06 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo u maju za SCG) su:

 

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA APRIL
(i maj 2006. do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 2,2085%

 

za 30 dana

za 31 dan

1

0.00072842

0.00070491

2

0.00145737

0.00141033

3

0.00218685

0.00211624

4

0.00291687

0.00282264

5

0.00364741

0.00352955

6

0.00437849

0.00423695

7

0.00511010

0.00494485

8

0.00584224

0.00565325

9

0.00657492

0.00636215

10

0.00730813

0.00707155

11

0.00804187

0.00778145

12

0.00877615

0.00849185

13

0.00951096

0.00920275

14

0.01024631

0.00991415

15

0.01098220

0.01062606

16

0.01171862

0.01133846

17

0.01245557

0.01205137

18

0.01319307

0.01276478

19

0.01393110

0.01347869

20

0.01466966

0.01419311

21

0.01540877

0.01490803

22

0.01614842

0.01562345

23

0.01688860

0.01633938

24

0.01762932

0.01705581

25

0.01837058

0.01777275

26

0.01911238

0.01849019

27

0.01985473

0.01920814

28

0.02059761

0.01992660

29

0.02134103

0.02064556

30

0.02208500

0.02136502

31

 

0.02208500