Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2004. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG za decembar 2004. godine od 2,5% (indeks 102,5) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za DECEMBAR 2004. godine iznosi 3,0125%
Dnevni konformni koeficijenti za decembar 2004. godine (i januar 2005. godine do objavljivanja novog podatka o indeksima cena na malo) su:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA DECEMBAR
(i januar 2005. do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 3,0125%

za 31 dan

1

0.00095788

2

0.00191668

3

0.00287640

4

0.00383704

5

0.00479860

6

0.00576108

7

0.00672448

8

0.00768880

9

0.00865405

10

0.00962022

11

0.01058732

12

0.01155535

13

0.01252430

14

0.01349418

15

0.01446498

16

0.01543672

17

0.01640939

18

0.01738299

19

0.01835753

20

0.01933299

21

0.02030940

22

0.02128673

23

0.02226501

24

0.02324422

25

0.02422436

26

0.02520545

27

0.02618748

28

0.02717044

29

0.02815435

30

0.02913921

31

0.03012500