Dnevni konformni koeficijenti – februar i mart 2001. godine

Do 3.03.2001. godine, kada je stupio na snagu Zakon o visini stipe zatezne kamate (“Sl. list SRJ”, br. 9/01), primenjivao se podatak prema Zakonu o visini stope zatezne kamate (“Sl. list SRJ”, br. 32/93, 24/94, 28/96).

Dnevne konformne koeficijente za februar i 1. i 2. mart 2001. godine (po starom zakonu) i od 3.03.2001. godine (po novom zakonu), dajemo u nastavku:
DNEVNI
KONFORMNI KOEFICIJENTI
ZA FEBRUAR
 
DNEVNI
KONFORMNI KOEFICIJENTI
ZA MART
Dani
Za zateznu kamatu
za februar
od 4,4384%
(cene na malo 3,2%
i fiksna stopa 1,2%)
 
Dani
Za zateznu kamatu
od 4,4384%
koja se
primenjuje
za 1. i 2. mart
Za zateznu kamatu
od 3,716%
koja se
primenjuje
za ostale dane
od 3.03.2001.
1
0.00155218
 
1
0.00140186
0.00117767
2
0.00310676
 
2
0.00280569
0.00235672
3
0.00466376
 
3
 
0.00353716
4
0.00622318
 
4
 
0.00471900
5
0.00778501
 
5
 
0.00590222
6
0.00934927
 
6
 
0.00708684
7
0.01091596
 
7
 
0.00827285
8
0.01248508
 
8
 
0.00946026
9
0.01405663
 
9
 
0.01064907
10
0.01563063
 
10
 
0.01183928
11
0.01720707
 
11
 
0.01303089
12
0.01878595
 
12
 
0.01422390
13
0.02036729
 
13
 
0.01541832
14
0.02195108
 
14
 
0.01661415
15
0.02353732
 
15
 
0.01781138
16
0.02512603
 
16
 
0.01901002
17
0.02671721
 
17
 
0.02021008
18
0.02831086
 
18
 
0.02141155
19
0.02990698
 
19
 
0.02261443
20
0.03150557
 
20
 
0.02381873
21
0.03310665
 
21
 
0.02502445
22
0.03471021
 
22
 
0.02623159
23
0.03631627
 
23
 
0.02744015
24
0.03792481
 
24
 
0.02865013
25
0.03953585
 
25
 
0.02986154
26
0.04114940
 
26
 
0.03107437
27
0.04276544
 
27
 
0.03228863
28
0.04438400
 
28
 
0.03350433
29
   
29
 
0.03472145
30
   
30
 
0.03594001
31
   
31
 
0.03716000