Dnevni konformni koeficijenti – januar 2006. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG za januar 2006. godine od 0,4% (indeks 100,4) i fiksne stope od 0,5%,

 stopa zatezne kamate za JANUAR 2006. godine iznosi 0,9020%.

Dnevni konformni koeficijenti za JANUAR 2006. godine (i februar/06 i mart/06 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo u februaru, odnosno martu za SCG) su:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA JANUAR
i februar (28 dana) i mart (31 dan) 2006.
do objavljivanja novog podatka
ZA ZATEZNU KAMATU OD 0,9020 %

 

za 31 dan

za 28 dana

1

0.00028971

0.00032075

2

0.00057949

0.00064160

3

0.00086937

0.00096256

4

0.00115932

0.00128362

5

0.00144937

0.00160478

6

0.00173949

0.00192604

7

0.00202970

0.00224741

8

0.00231999

0.00256888

9

0.00261037

0.00289046

10

0.00290083

0.00321213

11

0.00319138

0.00353391

12

0.00348201

0.00385580

13

0.00377272

0.00417779

14

0.00406352

0.00449988

15

0.00435440

0.00482207

16

0.00464537

0.00514437

17

0.00493642

0.00546677

18

0.00522756

0.00578927

19

0.00551878

0.00611188

20

0.00581008

0.00643459

21

0.00610147

0.00675740

22

0.00639294

0.00708032

23

0.00668450

0.00740334

24

0.00697614

0.00772646

25

0.00726787

0.00804969

26

0.00755968

0.00837302

27

0.00785157

0.00869646

28

0.00814355

0.00902000

29

0.00843562

 

30

0.00872777

 

31

0.00902000