Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2005. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG za decembar 2005. godine od 2,1% (indeks 102,1) i fiksne stope od 0,5%,

stopa zatezne kamate za DECEMBAR 2005. godine iznosi  2,6105 %. 
Dnevni konformni koeficijenti za DECEMBAR (i januar 2006. godine do objavljivanja podataka o rastu cena na malo u januaru 2006. za SCG) 2005. godine su: 

Dani 

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA DECEMBAR
(i januar 2006. do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 2,6105 % 

 

za 31 dan 

0.00083164 

0.00166397 

0.00249699 

0.00333071 

0.00416511 

0.00500022 

0.00583601 

0.00667251 

0.00750969 

10 

0.00834758 

11 

0.00918616 

12 

0.01002544 

13 

0.01086541 

14 

0.01170609 

15 

0.01254746 

16 

0.01338953 

17 

0.01423231 

18 

0.01507578 

19 

0.01591996 

20 

0.01676484 

21 

0.01761042 

22 

0.01845670 

23 

0.01930369 

24 

0.02015138 

25 

0.02099978 

26 

0.02184888 

27 

0.02269869 

28 

0.02354921 

29 

0.02440043 

30 

0.02525236 

31 

0.02610500