Dnevni konformni koeficijenti – jun 2001. godine

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u junu 2001. godine od 3,7% (indeks 103,7) i fiksne stope od 0,5%,

stopa zatezne kamate za JUN 2001. godine iznosi 4,2185%
Dnevni konformni koeficijenti za juni (do objavljivanja novog podatka) 2001. godine su:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA JUNI
(i jul do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 4,2185%

za 30 dana

za 31 dana

1

0.00137826

0.00133377

2

0.00275843

0.00266933

3

0.00414050

0.00400666

4

0.00552447

0.00534578

5

0.00691035

0.00668669

6

0.00829813

0.00802938

7

0.00968784

0.00937387

8

0.01107945

0.01072014

9

0.01247299

0.01206822

10

0.01386844

0.01341809

11

0.01526582

0.01476976

12

0.01666513

0.01612323

13

0.01806636

0.01747851

14

0.01946953

0.01883560

15

0.02087463

0.02019450

16

0.02228166

0.02155521

17

0.02369064

0.02291773

18

0.02510155

0.02428207

19

0.02651441

0.02564823

20

0.02792922

0.02701622

21

0.02934598

0.02838603

22

0.03076469

0.02975766

23

0.03218536

0.03113113

24

0.03360798

0.03250642

25

0.03503257

0.03388356

26

0.03645912

0.03526252

27

0.03788763

0.03664333

28

0.03931811

0.03802598

29

0.04075057

0.03941047

30

0.04218500

0.04079681

31

0.04218500