Dnevni konformni koeficijenti – maj 2001. godine

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u maju 2001. godine od 1,9% (indeks 101,9) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za MAJ 2001. godine iznosi 2,4095%
Dnevni konformni koeficijenti za maj i juni (do objavljivanja novog podatka) 2001. godine su:

 

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA MAJ
(i jun do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 2,4095%

za 31 dan

za 30 dana

1

0.00076834

0.00079396

2

0.00153726

0.00158855

3

0.00230678

0.00238377

4

0.00307689

0.00317962

5

0.00384759

0.00397610

6

0.00461889

0.00477321

7

0.00539077

0.00557096

8

0.00616325

0.00636934

9

0.00693632

0.00716836

10

0.00770999

0.00796801

11

0.00848425

0.00876829

12

0.00925910

0.00956921

13

0.01003456

0.01037077

14

0.01081060

0.01117296

15

0.01158724

0.01197579

16

0.01236448

0.01277926

17

0.01314232

0.01358336

18

0.01392076

0.01438810

19

0.01469979

0.01519349

20

0.01547942

0.01599951

21

0.01625965

0.01680617

22

0.01704048

0.01761347

23

0.01782191

0.01842141

24

0.01860394

0.01923000

25

0.01938657

0.02003922

26

0.02016980

0.02084909

27

0.02095364

0.02165960

28

0.02173807

0.02247076

29

0.02252311

0.02328256

30

0.02330875

0.02409500

31

0.02409500