Dnevni konformni koeficijenti – jun 2003. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG u junu 2003. godine od 0,7% (indeks 100,7) i fiksne stope od 0,5%,

stopa zatezne kamate za JUN 2003. godine iznosi 1,2035%.
Dnevni konformni koeficijenti za jun 2003. godine (i juli – do objavljivanja novog podatka) su:

Dani

Dnevni konformni koeficijenti za jun
za zateznu kamatu od 1,2035%
i juli (do objavljivanja podatka za juli)

za 30 dana

za 31 dan

1

0.00039885

0.00038598

2

0.00079786

0.00077211

3

0.00119703

0.00115840

4

0.00159636

0.00154482

5

0.00199585

0.00193140

6

0.00239550

0.00231813

7

0.00279530

0.00270501

8

0.00319527

0.00309204

9

0.00359539

0.00347921

10

0.00399568

0.00386654

11

0.00439612

0.00425401

12

0.00479673

0.00464164

13

0.00519749

0.00502941

14

0.00559842

0.00541734

15

0.00599950

0.00580541

16

0.00640075

0.00619363

17

0.00680215

0.00658201

18

0.00720372

0.00697053

19

0.00760544

0.00735920

20

0.00800733

0.00774803

21

0.00840937

0.00813700

22

0.00881158

0.00852612

23

0.00921394

0.00891540

24

0.00961647

0.00930482

25

0.01001916

0.00969439

26

0.01042200

0.01008412

27

0.01082501

0.01047399

28

0.01122818

0.01086402

29

0.01163151

0.01125420

30

0.01203500

0.01164452

31

 

0.01203500