Dnevni konformni koeficijenti – jun 2005. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG za jun 2005. godine od 0,8% (indeks 100,8) i fiksne stope od 0,8%,
stopa zatezne kamate za JUN 2005. iznosi 1,3040%.
Dnevni konformni koeficijenti za JUN (i jul do objavljivanja podataka o rastu cena na malo u julu) 2005. godine su:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA JUN
(i jul do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 1,3040%

za 30 dana

za 31 dan

1

0.00043195

0.00041801

2

0.00086409

0.00083620

3

0.00129641

0.00125456

4

0.00172892

0.00167310

5

0.00216162

0.00209182

6

0.00259450

0.00251070

7

0.00302757

0.00292977

8

0.00346083

0.00334900

9

0.00389428

0.00376842

10

0.00432791

0.00418801

11

0.00476173

0.00460777

12

0.00519574

0.00502771

13

0.00562993

0.00544783

14

0.00606431

0.00586812

15

0.00649888

0.00628858

16

0.00693364

0.00670923

17

0.00736859

0.00713004

18

0.00780372

0.00755104

19

0.00823904

0.00797221

20

0.00867455

0.00839355

21

0.00911025

0.00881508

22

0.00954613

0.00923677

23

0.00998221

0.00965865

24

0.01041847

0.01008070

25

0.01085492

0.01050293

26

0.01129156

0.01092533

27

0.01172838

0.01134791

28

0.01216540

0.01177067

29

0.01260261

0.01219360

30

0.01304000

0.01261671

31

 

0.01304000