Dnevni konformni koeficijenti – jun 2006. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u Republici Srbiji za jun 2006. godine od 0% (indeks 100,0) i fiksne stope od 0,5%

stopa zatezne kamate, prema članu 3. stav 3. Zakona o visini stope zatezne kamate, za JUN 2006. godine iznosi 0,5%.
Dnevni konformni koeficijenti za JUN 2006. godine (i jul/06 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo u junu) su: 

 

Dani 

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA JUN
(i jul 2006. do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 0,5%

 

za 30 dana 

za 31 dan 

0,00016627

0,00016090

0,00033256

0,00032183

0,00049888

0,00048278

0,00066523

0,00064376

0,00083160

0,00080477

0,00099801

0,00096580

0,00116444

0,00112685

0,00133090

0,00128794

0,00149738

0,00144904

10 

0,00166390

0,00161018

11 

0,00183044

0,00177134

12 

0,00199701

0,00193253

13 

0,00216361

0,00209374

14 

0,00233023

0,00225498

15 

0,00249688

0,00241624

16 

0,00266356

0,00257753

17 

0,00283027

0,00273885

18 

0,00299701

0,00290019

19 

0,00316377

0,00306156

20 

0,00333056

0,00322295

21 

0,00349738

0,00338437

22 

0,00366423

0,00354582

23 

0,00383110

0,00370729

24 

0,00399800

0,00386879

25 

0,00416493

0,00403031

26 

0,00433189

0,00419186

27 

0,00449888

0,00435344

28 

0,00466589

0,00451504

29 

0,00483293

0,00467667

30 

0,00500000

0,00483832

31 

 

0,00500000