Dnevni konformni koeficijenti – maj 2006. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG za maj 2006. godine od 1,5% (indeks 101,5) i fiksne stope od 0,5%

stopa zatezne kamate za MAJ 2006. godine iznosi 2,0075%.

Dnevni konformni koeficijenti za MAJ 2006. godine (i jun/06 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo u junu) su: 

 

Dani 

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA MAJ
(i jun 2006. do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 2,0075%

 

za 31 dan 

za 30 dana 

0.00064137 

0.00066276 

0.00128316 

0.00132596 

0.00192535 

0.00198959 

0.00256796 

0.00265367 

0.00321098 

0.00331819 

0.00385441 

0.00398314 

0.00449825 

0.00464854 

0.00514251 

0.00531438 

0.00578718 

0.00598066 

10 

0.00643226 

0.00664738 

11 

0.00707776 

0.00731454 

12 

0.00772367 

0.00798215 

13 

0.00837000 

0.00865020 

14 

0.00901674 

0.00931869 

15 

0.00966389 

0.00998762 

16 

0.01031146 

0.01065700 

17 

0.01095945 

0.01132682 

18 

0.01160785 

0.01199709 

19 

0.01225666 

0.01266780 

20 

0.01290590 

0.01333895 

21 

0.01355555 

0.01401055 

22 

0.01420561 

0.01468259 

23 

0.01485609 

0.01535508 

24 

0.01550699 

0.01602802 

25 

0.01615831 

0.01670140 

26 

0.01681005 

0.01737522 

27 

0.01746220 

0.01804950 

28 

0.01811477 

0.01872422 

29 

0.01876776 

0.01939938 

30 

0.01942117 

0.02007500 

31 

0.02007500