Dnevni konformni koeficijenti – maj 2002. godine

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u maju 2002. god. od 0,5% (indeks 100,5) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za MAJ 2002. godine iznosi 1,0025%*
Dnevne konformne koeficijente za maj 2002. godine i juni (do objavljivanja novih podataka), dajemo u nastavku:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA MAJ
(i jun do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 1.0025%

za 31 dan

za 30 dana

1

0.00032183

0.00033256

2

0.00064376

0.00066523

3

0.00096580

0.00099801

4

0.00128794

0.00133090

5

0.00161018

0.00166390

6

0.00193253

0.00199701

7

0.00225498

0.00233023

8

0.00257753

0.00266356

9

0.00290019

0.00299701

10

0.00322295

0.00333056

11

0.00354582

0.00366423

12

0.00386879

0.00399800

13

0.00419186

0.00433189

14

0.00451504

0.00466589

15

0.00483832

0.00500000

16

0.00516171

0.00533422

17

0.00548520

0.00566855

18

0.00580879

0.00600300

19

0.00613249

0.00633755

20

0.00645629

0.00667222

21

0.00678020

0.00700699

22

0.00710421

0.00734188

23

0.00742832

0.00767688

24

0.00775254

0.00801199

25

0.00807687

0.00834721

26

0.00840129

0.00868255

27

0.00872583

0.00901799

28

0.00905046

0.00935355

29

0.00937520

0.00968922

30

0.00970005

0.01002500

31

0.01002500


*Od 5.05.2002. na neblagovremeno plaćene poreze plaća se kamata po stopi zatezne kamate, prema Zakonu o izmeni Zakona o osnovama poreskog sistema („Sl. list SRJ“, br. 23/02).