Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2000. godine

Prema objavljenom podatku o rastu cena na malo u SRJ u novembru 2000. godine (indeks 116,9),
stopa zatezne kamate za NOVEMBAR 2000. godine iznosi 18,3028% mesečno.
 Dnevne konformne koeficijente za novembar dajemo u nastavku:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI
ZA NOVEMBAR
(i decembar do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 18,3028%

za 30 dana

za 31 dan

1

0,00561830

0,00543657

2

0,01126816

0,01090270

3

0,01694977

0,01639854

4

0,02266330

0,02192427

5

0,02840893

0,02748003

6

0,03418683

0,03306600

7

0,03999721

0,03868234

8

0,04584022

0,04432921

9

0,05171606

0,05000678

10

0,05762492

0,05571522

11

0,06356697

0,06145469

12

0,06954241

0,06722536

13

0,07555142

0,07302741

14

0,08159419

0,07886100

15

0,08767091

0,08472631

16

0,09378177

0,09062350

17

0,09992696

0,09655275

18

0,10610668

0,10251424

19

0,11232112

0,10850814

20

0,11857047

0,11453462

21

0,12485493

0,12059387

22

0,13117470

0,12668606

23

0,13752998

0,13281137

24

0,14392096

0,13896998

25

0,15034785

0,14516207

26

0,15681085

0,15138782

27

0,16331016

0,15764743

28

0,16984598

0,16394106

29

0,17641853

0,17026891

30

0,18302800

0,17663116

31

 

0,18302800