Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2000. godine

Prema objavljenom podatku o rastu cena na malo u SRJ u oktobru 2000. godine (indeks 126,4),
stopa zatezne kamate za OKTOBAR 2000. godine iznosi 27,9168% mesečno.
Dnevne konformne koeficijente za oktobar dajemo u nastavku:
Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA OKTOBAR
(i novembar do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 27,9168%
za 31 dan
za 30 dana
1
0,00797388
0,00824077
2
0,01601134
0,01654944
3
0,02411289
0,02492659
4
0,03227904
0,03337277
5
0,04051030
0,04188855
6
0,04880720
0,05047451
7
0,05717026
0,05913122
8
0,06560001
0,06785927
9
0,07409697
0,07665925
10
0,08266169
0,08553175
11
0,09129470
0,09447736
12
0,09999655
0,10349669
13
0,10876779
0,11259035
14
0,11760897
0,12175894
15
0,12652064
0,13100309
16
0,13550338
0,14032343
17
0,14455775
0,14972056
18
0,15368431
0,15919514
19
0,16288365
0,16874780
20
0,17215634
0,17837917
21
0,18150297
0,18808992
22
0,19092413
0,19788069
23
0,20042041
0,20775214
24
0,20999241
0,21770494
25
0,21964074
0,22773976
26
0,22936601
0,23785728
27
0,23916882
0,24805817
28
0,24904980
0,25834313
29
0,25900957
0,26871284
30
0,26904876
0,27916800
31
0,27916800