Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2001. godine

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate ("Sl. list SRJ", br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u novembru 2001. god. od 1,6% (indeks 101,6) i fiksne stope od 0,5%,

stopa zatezne kamate za NOVEMBAR 2001. godine iznosi 2,1080%
Dnevni konformni koeficijenti za novembar i decembar (do objavljivanja novog podatka) 2001. godine su:
 
Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI
ZA NOVEMBAR

(i decembar do objavljivanja novih podataka)
za zateznu kamatu od 2,1080%
za 30 dana
za 31 dan
1
0.00069560
0.00067316
2
0.00139169
0.00134677
3
0.00208827
0.00202084
4
0.00278532
0.00269535
5
0.00348287
0.00337033
6
0.00418089
0.00404575
7
0.00487941
0.00472164
8
0.00557841
0.00539797
9
0.00627789
0.00607476
10
0.00697786
0.00675201
11
0.00767832
0.00742972
12
0.00837927
0.00810788
13
0.00908070
0.00878649
14
0.00978262
0.00946557
15
0.01048503
0.01014510
16
0.01118793
0.01082508
17
0.01189132
0.01150553
18
0.01259519
0.01218643
19
0.01329956
0.01286779
20
0.01400442
0.01354961
21
0.01470976
0.01423189
22
0.01541560
0.01491463
23
0.01612193
0.01559783
24
0.01682875
0.01628149
25
0.01753606
0.01696561
26
0.01824386
0.01765019
27
0.01895216
0.01833523
28
0.01966094
0.01902073
29
0.02037023
0.01970669
30
0.02108000
0.02039311
31
 
0.02108000