Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2002. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u novembru 2002. godine od 1,8% (indeks 101,8) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za NOVEMBAR 2002. godine iznosi 2,3090%*
Dnevne konformne koeficijente za novembar i decembar 2002. godine (do objavljivanja novih podataka), dajemo u nastavku:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA NOVEMBAR
(i decembar do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 2,3090%

za 30 dana

za 31 dan

1

0.00076120

0.00073664

2

0.00152299

0.00147382

3

0.00228535

0.00221155

4

0.00304830

0.00294982

5

0.00381182

0.00368863

6

0.00457593

0.00442799

7

0.00534062

0.00516790

8

0.00610589

0.00590834

9

0.00687174

0.00664934

10

0.00763818

0.00739088

11

0.00840520

0.00813296

12

0.00917280

0.00887559

13

0.00994099

0.00961877

14

0.01070976

0.01036250

15

0.01147911

0.01110677

16

0.01224906

0.01185159

17

0.01301959

0.01259697

18

0.01379070

0.01334289

19

0.01456240

0.01408936

20

0.01533469

0.01483638

21

0.01610757

0.01558395

22

0.01688104

0.01633207

23

0.01765509

0.01708074

24

0.01842974

0.01782996

25

0.01920497

0.01857974

26

0.01998079

0.01933006

27

0.02075721

0.02008094

28

0.02153421

0.02083238

29

0.02231181

0.02158436

30

0.02309000

0.02233690

31

 

0.02309000


* Od 5.05.2002. na neblagovremeno plaćene poreze plaća se kamata po stopi zatezne kamate, prema Zakonu o izmeni Zakona o osnovama poreskog sistema ("Sl. list SRJ", br. 23/02).