Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2006. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u Republici Srbiji za novembar 2006. godine (indeks 100,8)i fiksne stope od 0,5%, stopa zatezne kamate

za novembar 2006. godine iznosi 1,3040 %

Dnevni konformni koeficijenti za novembar 2006. godine (i decembar/06 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su:
 

Dani

Dnevni konformni koeficijenti
za NOVEMBAR
(i decembar 2006. do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 1,3040%

 

za 30 dana

za 31 dan

1

0.00043195

0.00041801

2

0.00086409

0.00083620

3

0.00129641

0.00125456

4

0.00172892

0.00167310

5

0.00216162

0.00209182

6

0.00259450

0.00251070

7

0.00302757

0.00292977

8

0.00346083

0.00334900

9

0.00389428

0.00376842

10

0.00432791

0.00418801

11

0.00476173

0.00460777

12

0.00519574

0.00502771

13

0.00562993

0.00544783

14

0.00606431

0.00586812

15

0.00649888

0.00628858

16

0.00693364

0.00670923

17

0.00736859

0.00713004

18

0.00780372

0.00755104

19

0.00823904

0.00797221

20

0.00867455

0.00839355

21

0.00911025

0.00881508

22

0.00954613

0.00923677

23

0.00998221

0.00965865

24

0.01041847

0.01008070

25

0.01085492

0.01050293

26

0.01129156

0.01092533

27

0.01172838

0.01134791

28

0.01216540

0.01177067

29

0.01260261

0.01219360

30

0.01304000

0.01261671

31

 

0.01304000