Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2000. godine

Prema objavljenom podatku o rastu cena na malo u SRJ u septembru 2000. godine (indeks 108,5),
stopa zatezne kamate za SEPTEMBAR 2000. godine iznosi 9,8020% mesečno.
Dnevne konformne koeficijente za septembar dajemo u nastavku:
Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA SEPTEMBAR 2000.
(i oktobar do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 9,8020%
za 31 dan
za 30 dana
1
0,00312181
0,00302096
2
0,00625338
0,00605104
3
0,00939471
0,00909028
4
0,01254585
0,01213870
5
0,01570684
0,01519633
6
0,01887768
0,01826320
7
0,02205843
0,02133933
8
0,02524911
0,02442476
9
0,02844975
0,02751950
10
0,03166038
0,03062359
11
0,03488103
0,03373707
12
0,03811173
0,03685994
13
0,04135253
0,03999226
14
0,04460344
0,04313403
15
0,04786450
0,04628529
16
0,05113573
0,04944608
17
0,05441718
0,05261641
18
0,05770888
0,05579632
19
0,06101085
0,05898584
20
0,06432313
0,06218499
21
0,06764575
0,06539381
22
0,07097874
0,06861232
23
0,07432214
0,07184056
24
0,07767597
0,07507854
25
0,08104028
0,07832631
26
0,08441509
0,08158389
27
0,08780043
0,08485131
28
0,09119634
0,08812860
29
0,09460285
0,09141579
30
0,09802000
0,09471292
31
0,09802000