Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2008. godine

Na osnovu objavljenog podatka ("Sl. glasnik RS", br. 101/08) o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za oktobar 2008. godine (indeks 101,2) i fiksne stope od 0,5% 

 stopa zatezne kamate za OKTOBAR 2008. godine iznosi 1,7060 %

Dnevni konformni koeficijenti za oktobar 2008. godine (i novembar/08 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su: 
 

Dani 

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA OKTOBAR 2008.
(i novembar do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 1,7060 % 

 

za 31 dan 

za 30 dana

0.00054583 

0.00056403 

0.00109196 

0.00112838 

0.00163838 

0.00169304 

0.00218511 

0.00225803 

0.00273213 

0.00282333 

0.00327945 

0.00338895 

0.00382707 

0.00395489 

0.00437499 

0.00452115 

0.00492321 

0.00508773 

10 

0.00547173 

0.00565463 

11 

0.00602054 

0.00622185 

12 

0.00656966 

0.00678939 

13 

0.00711907 

0.00735725 

14 

0.00766879 

0.00792543 

15 

0.00821881 

0.00849393 

16 

0.00876912 

0.00906275 

17 

0.00931974 

0.00963189 

18 

0.00987066 

0.01020135 

19 

0.01042187 

0.01077113 

20 

0.01097339 

0.01134124 

21 

0.01152521 

0.01191166 

22 

0.01207733 

0.01248241 

23 

0.01262975 

0.01305348 

24 

0.01318248 

0.01362487 

25 

0.01373550 

0.01419659 

26 

0.01428883 

0.01476862 

27 

0.01484246 

0.01534098 

28 

0.01539639 

0.01591367 

29 

0.01595062 

0.01648667 

30 

0.01650516 

0.01706000 

31 

0.01706000