Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2008. godine

Na osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za septembar 2008. godine (indeks 100,2) i fiksne stope od 0,5% 

 stopa zatezne kamate za SEPTEMBAR 2008. godine iznosi 0,7010 %
Dnevni konformni koeficijenti za septembar 2008. godine (i oktobar/08 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su: 
 

Dani 

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA SEPTEMBAR 2008.
(i oktobar do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 0,7010 % 

 

za 30 dana 

za 31 dan

0.00023288

0.00022537

0.00046581

0.00045078

0.00069880

0.00067625

0.00093184

0.00090177

0.00116494

0.00112734

0.00139809

0.00135296

0.00163129

0.00157863

0.00186455

0.00180435

0.00209786

0.00203012

10 

0.00233123

0.00225594

11 

0.00256465

0.00248182

12 

0.00279813

0.00270774

13 

0.00303166

0.00293372

14 

0.00326524

0.00315974

15 

0.00349888

0.00338582

16 

0.00373257

0.00361195

17 

0.00396632

0.00383813

18 

0.00420012

0.00406436

19 

0.00443398

0.00429064

20 

0.00466789

0.00451697

21 

0.00490186

0.00474336

22 

0.00513588

0.00496979

23 

0.00536995

0.00519628

24 

0.00560408

0.00542281

25 

0.00583826

0.00564940

26 

0.00607250

0.00587604

27 

0.00630679

0.00610273

28 

0.00654114

0.00632947

29 

0.00677554

0.00655626

30 

0.00701000

0.00678311

31 

 

0.00701000

Prethodno: Dnevni konformni koeficijenti za avgust 2008. godine