Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2001. godine

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u septembru 2001. god. od 1,4% (indeks 101,4) i fiksne stope od 0,5%,

stopa zatezne kamate za SEPTEMBAR 2001. godine iznosi 1,907%
Dnevni konformni koeficijenti za septembar i oktobar (do objavljivanja novog podatka) 2001. godine su:
Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI
ZA SEPTEMBAR
(i oktobar do objavljivanja novih podataka)
za zateznu kamatu od 1,907%
za  30  dana
za  31  dan
1
0.00062988
0.00060955
2
0.00126016
0.00121948
3
0.00189083
0.00182978
4
0.00252190
0.00244045
5
0.00315337
0.00305149
6
0.00378524
0.00366291
7
0.00441750
0.00427470
8
0.00505016
0.00488686
9
0.00568322
0.00549939
10
0.00631668
0.00611230
11
0.00695054
0.00672558
12
0.00758480
0.00733923
13
0.00821946
0.00795326
14
0.00885451
0.00856766
15
0.00948997
0.00918244
16
0.01012583
0.00979759
17
0.01076209
0.01041312
18
0.01139874
0.01102902
19
0.01203580
0.01164530
20
0.01267326
0.01226195
21
0.01331113
0.01287898
22
0.01394939
0.01349639
23
0.01458806
0.01411417
24
0.01522713
0.01473233
25
0.01586660
0.01535086
26
0.01650647
0.01596978
27
0.01714675
0.01658907
28
0.01778743
0.01720873
29
0.01842851
0.01782878
30
0.01907000
0.01844920
31
0.01907000