Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2003. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG u septembru 2003. godine od 0,6% (indeks 100,6) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za SEPTEMBAR 2003. godine iznosi 1,1030%.
Dnevni konformni koeficijenti za septembar 2003. godine (i oktobar – do objavljivanja novog podatka) su:

 

Dani

Dnevni konformni koeficijenti za septembar
za zateznu kamatu od 1,1030%
i oktobar (do objavljivanja podatka za oktobar)

za 30 dana

za 31 dan

1

0.00036572

0.00035392

2

0.00073158

0.00070797

3

0.00109756

0.00106214

4

0.00146369

0.00141644

5

0.00182994

0.00177086

6

0.00219633

0.00212541

7

0.00256285

0.00248008

8

0.00292951

0.00283488

9

0.00329630

0.00318980

10

0.00366323

0.00354485

11

0.00403029

0.00390003

12

0.00439749

0.00425533

13

0.00476481

0.00461076

14

0.00513228

0.00496631

15

0.00549988

0.00532199

16

0.00586761

0.00567779

17

0.00623547

0.00603372

18

0.00660348

0.00638978

19

0.00697161

0.00674596

20

0.00733988

0.00710227

21

0.00770829

0.00745871

22

0.00807683

0.00781527

23

0.00844550

0.00817195

24

0.00881431

0.00852877

25

0.00918325

0.00888571

26

0.00955233

0.00924277

27

0.00992155

0.00959997

28

0.01029090

0.00995728

29

0.01066038

0.01031473

30

0.01103000

0.01067230

31

 

0.01103000