Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2005. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG za septembar 2005. godine od 1,1% (indeks 101,1) i fiksne stope od 0,5%,

stopa zatezne kamate za SEPTEMBAR 2005. godine iznosi 1,6055 %.  
Dnevni konformni koeficijenti za SEPTEMBAR (i oktobar do objavljivanja podataka o rastu cena na malo u oktobru za SCG) 2005. godine su: 

Dani 

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA SEPTEMBAR
(i oktobar do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 1,6055% 

za 30 dana 

za 31 dan 

0.00053106 

0.00051392 

0.00106240 

0.00102811 

0.00159402 

0.00154256 

0.00212592 

0.00205727 

0.00265811 

0.00257225 

0.00319058 

0.00308749 

0.00372333 

0.00360300 

0.00425636 

0.00411878 

0.00478968 

0.00463482 

10 

0.00532328 

0.00515112 

11 

0.00585716 

0.00566769 

12 

0.00639133 

0.00618452 

13 

0.00692578 

0.00670162 

14 

0.00746052 

0.00721899 

15 

0.00799554 

0.00773662 

16 

0.00853084 

0.00825452 

17 

0.00906643 

0.00877268 

18 

0.00960230 

0.00929111 

19 

0.01013845 

0.00980981 

20 

0.01067490 

0.01032877 

21 

0.01121162 

0.01084800 

22 

0.01174863 

0.01136750 

23 

0.01228593 

0.01188726 

24 

0.01282351 

0.01240729 

25 

0.01336138 

0.01292759 

26 

0.01389953 

0.01344816 

27 

0.01443797 

0.01396899 

28 

0.01497669 

0.01449009 

29 

0.01551570 

0.01501146 

30 

0.01605500 

0.01553310 

31 

 

0.01605500