Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 62/13, 63/13 – ispravka), koji je stupio na snagu 17. jula 2013. godine.

U "Informator"-u broj 19/2013 detaljno pišemo o:

  • pravilima za indeksaciju plata i penzija u oktobru 2013. godine, u 2014. i 2015. godini i fiskalnim pravilima koja uređuju kretanje plata i penzija i nakon 2015. godine,
  • uspostavljanju Registra zaposlenih, izabranih i postavljenih i angažovanih lica,
  • centralizovanom obračunu primanja zaposlenih kod korisnika javnih sredstava, i
  • ostalim izvršenim promenama u Zakonu.

Prečišćen tekst Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka) poslali smo svim pretplatnicima na časopis "Informator", uz broj 19/2013, a možete ga kupiti ovde.