Informator broj 01/01 od 05.01.2001.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Dopuna uputstva za izvršenje Zakona o prvoj emisiji dugoročnih  obveznica Republike Srbije
  • Uslovi i način ostvarivanja naknade zarade za vreme privremene  sprečenosti za rad po propisima iz zdravstvenog osiguranja i sprečavanje zloupotrebe ove mogućnosti
  • Organizovana socijalna i humanitarna pomoć i solidarna pomoć za slučaj duže ili teže bolesti, zdravstvene rehabilitacije i nastupa teže  invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice
  • Udaljenje sa rada
Aktuelni statistički i drugi podaci
Novi savezni propisi
  • Platni promet
  • Devizno poslovanje
  • Spoljnotrgovinsko poslovanje
  • Monetarni sistem
  • Poreski sistem
Dopuna uputstva za izvršenje Zakona o prvoj emisiji dugoročnih  obveznica Republike Srbije
 
Uslovi i način ostvarivanja naknade zarade za vreme privremene  sprečenosti za rad po propisima iz zdravstvenog osiguranja i sprečavanje zloupotrebe ove mogućnosti
 
Organizovana socijalna i humanitarna pomoć i solidarna pomoć za slučaj duže ili teže bolesti, zdravstvene rehabilitacije i nastupa teže  invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice
 
Udaljenje sa rada