Informator broj 01/04 od 05.01.2004.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Izmena i dopune Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa
  • Obaveza izdavanja potvrde o isplaćenom bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu i plaćenim javnim prihodima po odbitku
  • Prava zaposlenih i drugih lica u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti

SADRŽAJ:

Izmena i dopune Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa

Uredba o privremenom obavljanju određenih poslova platnog prometa

Podnošenje poreske prijave paušalno oporezivih obveznika za 2004. godinu

Obaveza izdavanja potvrde o isplaćenom bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu i plaćenim javnim prihodima po odbitku

Prava zaposlenih i drugih lica u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti

Uređivanje zarade opštim aktom i ugovorom o radu

Privremeni i povremeni poslovi

Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i primeri obračuna za neka primanja

 
Svim našim pretplatnicima smo uz „Informator“ br. 1/04 poslali tekst Pravilnika o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda („Sl. gl. RS“, br. 128/03) i obrazac PPP, kao i Registar objavljenih napisa u časopisu „Informator“ za 2003. godinu.