Informator broj 02/01 od 12.01.2001.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sastavljanje godišnjeg računa za 2000. godinu
  • za preduzeća i zadruge
  • za druga pravna lica
  • za organizacije za osiguranje
  • za banke i druge finansijske organizacije

Sastavljanje godišnjeg računa za 2000. godinu

 • za preduzeća i zadruge
 • za druga pravna lica
 • za organizacije za osiguranje
 • za banke i druge finansijske organizacije