Informator broj 02/02 od 19.01.2002.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Sastavljanje godišnjeg računa za 2001. godinu
  • Zakon o stranim ulaganjima
  • Zakon o Fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova
  • Zajam za ogrev, zimnicu i udžbenike

 

Sastavljanje godišnjeg računa za 2001. godinu

  • Prihodi i rashodi i rezultat poslovanja preduzeća i zadruga
  • Obračun revalorizacije za 2001. godinu
  • Obračun troškova i učinaka
Sastavljanje godišnjeg računa za druga pravna lica
Godišnji račun organizacija za osiguranje
Sastavljanje godišnjeg računa banaka i drugih finansijskih organizacija
Novi savezni zakoni
  • Zakon o stranim ulaganjima
  • Zakon o Fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova
Izmena Pravilnika o načinu obračuna i uplate i o sadržini obrazaca (OD i OD-1) za obračun i uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
Zajam za ogrev, zimnicu i udžbenike
Službena mišljenja