Informator broj 02/05 od 14.01.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Početak postupka javnih nabavki za 2005. godinu
  • Knjiženje PDV kod korisnika budžetskih sredstava
  • Sadržina i procena pozicija bilansa uspeha i bilansa stanja za preduzeća, zadruge i preduzetnike

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Pravilnik o obrascu za obračun i isplatu zarade u javnim preduzećima i preduzećima koja su osnovala javna preduzeća

Početak postupka javnih nabavki za 2005. godinu

Knjiženje PDV kod korisnika budžetskih sredstava

Sadržina i procena pozicija bilansa uspeha i bilansa stanja za preduzeća, zadruge i preduzetnike

Sastavljanje finansijskih izveštaja banaka i drugih finansijskih organizacija