Informator broj 03/05 od 26.01.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja
  • Utvrđivanje rezultata poslovanja za preduzeća, zadruge i preduzetnike
  • Zakon o porezima na imovinu – primena izmena i dopuna

SADRŽAJ:

Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja

Utvrđivanje rezultata poslovanja za preduzeća, zadruge i preduzetnike

Procena bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje

Finansijski instrumenti

  • Računovodstveni obuhvat u skladu sa MRS

Zakon o porezima na imovinu – primena izmena i dopuna