Informator broj 03/07 od 05.01.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Završni računi budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2006. godinu
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju finansijskog plana za 2006. godinu od strane indirektnih i direktnih korisnika budžetskih sredstava
 • Dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja Narodnoj banci Srbije

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za decembar 2006. godine
 • Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode
 • Srednji kursevi stranih valuta na početku perioda i na kraju svakog meseca za 2006. godinu

Utvrđivanje rezultata poslovanja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, preduzetnike i druga pravna lica

 • Obrasci i opšta pravila sastavljanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans stanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans uspeha
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o tokovima gotovine
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Sastavljanje obrasca Statistički aneks

Napomene uz finansijske izveštaje kao sastavni deo finansijskih izveštaja

Specifičnosti sastavljanja finansijskih izveštaja banaka

Obračun i iskazivanje zarade po akciji

Završni računi budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2006. godinu

Dostavljanje izveštaja o izvršenju finansijskog plana za 2006. godinu od strane indirektnih i direktnih korisnika budžetskih sredstava

Dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja Narodnoj banci Srbije

 • Način dostavljanja i rokovi
 • Obveznici dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja
 • Dokumentacija koja se dostavlja uz godišnje finansijske izveštaje

Sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju

 • Prilog: Indikatori za ocenu stanja i rezultata poslovanja