Informator broj 04/06 od 24.01.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Dokumentacija koja se dostavlja uz finansijski izveštaj
 • Postupak sa neispravnim finansijskim izveštajima
 • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2005. godinu

SADRŽAJ:

Pripreme za dostavljanje i prijem finansijskih izveštaja za 2005. godinu

 • Pripreme za dostavljanje
 • Prijem finansijskih izveštaja
 • Prijem finansijskih izveštaja u Narodnoj banci Srbije
 • Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja
 • Primena Odluke Narodne banke Srbije
 • Dokumentacija koja se dostavlja uz finansijski izveštaj
 • Način dostavljanja i forma finansijskog izveštaja
 • Dostavljanje finansijskih izveštaja u elektronskoj formi
 • Overa prijema finansijskog izveštaja
 • Postupak sa neispravnim finansijskim izveštajima
 • Izmene podataka u finansijskom izveštaju
 • Osnovi za prijave za privredni prestup
 • Javnost podataka
 • Obaveštavanje korisnika

Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2005. godinu