Informator broj 04/07 od 24.01.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sastavljanje i podnošenje Poreskog bilansa i Poreske prijave za 2006. godinu

SADRŽAJ:

Sastavljanje i podnošenje Poreskog bilansa i Poreske prijave za 2006. godinu

 • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za obveznike pravna lica
 • Sastavljanje Poreskog bilansa (obrazac PB 1)
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit – obrazac PDP
 • Primer popunjenog Obrasca PDP
 • Poreski bilans stalne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika za dobit ostvarenu na teritoriji Republike Srbije (Obrazac PBPJ)
 • Primer popunjenog Obrasca PBPJ
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za nedobitne organizacije
 • Primer popunjenog Obrasca PBN
 • Primer popunjenog Obrasca PBN 1
 • Primer popunjenog Obrasca PDN
 • Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • Primer popunjenog Obrasca PB 2
 • Primer popunjenog Obrasca PPDG-1